Posterunek Policji w Teresinie ma nowa panią kierownik

Od zeszłego tygodnia obowiązki te pełni aspirant Katarzyna Sznajder. Jej poprzednik, pan Marian Lewandowski zakończył swoja karierę zawodowa i przeszedł na emeryturę. Asp. Katarzyna Sznajder pracuje w Policji od 2007 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie koordynowała pracę zespołu ds. wykroczeń.
W imieniu mieszkańców, władz samorządowych oraz własnym dziękuję kierownikowi Marianowi Lewandowskiemu za zaangażowanie i dobra pracę na rzecz gminy.
Nowej pani kierownik życzę sukcesów, jak najmniej trudnych spraw oraz deklaruję dobrą współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.
Marek Olechowski
Wójt Gminy Teresin
Wielkość czcionki
Kontrast