Uruchomiliśmy Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Logo Profil Zaufany

Logo Profil Zaufany

Informujemy, że  w Urzędzie Gminy Teresin działa już  Punkt Potwierdzający Profile Zaufane.

Punkt obsługuje  Biuro Obsługi Mieszkańców w UG Teresin, ul. Zielona 20, tel.: 46 864 25 65, email: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl

Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu:

 • poniedziałek, wtorek : godz. 8.00-16.00,
 • środa: godz. 8.00-18.00
 • czwartek, piątek: godz. 7.00-15.00.

W Punkcie można:

 • potwierdzić Profil Zaufany,
 • przedłużyć ważność Profilu Zaufanego,
 • unieważnić Profil Zaufany.

O Profilu Zaufanym

Profil zaufany to podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje.

Profil zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest bezpłatny i w kontaktach  z administracją zastępuje podpis odręczny.

Tworzenie, potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie Profilu Zaufanego

Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi złożyć wniosek poprzez portal https://pz.gov.pl i potwierdzić go w Punkcie Potwierdzającym. Należy w terminie 14 dni zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

 Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby, pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu i weryfikuje dane z wniosku z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

 • imię, nazwisko, numer PESEL i identyfikator użytkownika.

Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego w przypadku:

 • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
 • braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
 • niezgodności danych osobowych,
 • przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany traci ważność w przypadku:

 • potwierdzenie Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
 • usunięcia konta użytkownika,
 • zmiany danych osobowych,
 • z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
 • w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.

Unieważnienie Profilu Zaufanego:

Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na https://pz.gov.pl lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego  i wypełnić wniosek o nieważnienie Profilu Zaufanego.

Załatwienie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego

Profil zaufany posiada wiele zalet. Posiadacze profilu mogą przy jego pomocy podpisywać elektronicznie dokumenty składane przez internet w placówkach administracji państwowej. Zastępuje to dotychczasowe drukowanie, podpisywanie i wysyłanie dokumentów pocztą, nie wspominając już o składaniu dokumentów osobiście w placówce administracji lub urzędu.

Posiadacz profilu zaufanego może obecnie skorzystać z szerokiej listy usług on-line, na różnych portalach administracji publicznej. Najpopularniejszymi portalami służącymi do kontaktu z urzędami są:

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (https://epuap.gov.pl) – umożliwia składanie wniosków, uzyskiwanie zaświadczeń i załatwienie wielu innych spraw w różnych urzędach (urząd miasta, USC, ZUS, US, UP, itd.). Lista urzędów oraz możliwych usług jest ciągle poszerzana, możemy m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, o uzyskanie odpisów aktów, rozliczyć podatki, czy uzyskać kartę EKUZ.
 • UWAGA! MF wprowadziło również możliwość wysyłania plików JPK za pomocą profilu zaufanego poprzez logowanie do platformy ePUAP. Od stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy zobowiązani do składania plików JPK, nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów.
 • Co ważne, każde złożenie lub odbiór pisma przez platformę ePUAP jest potwierdzone urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO).
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
  (https://www.zus.gov.pl/portal/logowanie.npi) – poprzez serwis można załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Mogą z niego korzystać osoby ubezpieczone, płatnicy składek, lekarze oraz inni świadczeniobiorcy (emeryci i renciści).
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – portal będący elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcza w Polsce. Za pomocą tego portalu można rozpocząć, zawiesić oraz zlikwidować działalność gospodarczą, a także zmienić dane we wpisie.

Pełna lista usług możliwych do realizacji przez internet za pomocą profilu zaufanego znajduje się na stronie obywatel.gov.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast