DOFINANSOWANIE W RAMACH MIAS „MAZOWSZE 2021” DLA SOŁECTWA DĘBÓWKA

Logo MIAS

Logo MIAS

18 maja 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. 

Gmina Teresin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, na dofinansowanie realizacji zadania: Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwie Dębówka w kwocie 10 tys. złotych. Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W ramach tej inwestycji, w związku z zapotrzebowaniem na miejsce aktywnego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Dębówka, na ogólnodostępnym terenie rekreacyjno-wypoczynkowym, powstanie plac zabaw i rekreacji dla dzieci, którego w tej chwili na tym terenie brakuje.

Redakcja

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast