RUSZA KAMPANIA „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY WYBÓR. TWÓJ WYBÓR”!

Grafika informacyjna

Grafika informacyjna

Konieczność poprawy jakości powietrza to dziś wyzwanie cywilizacyjne. Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem i każdy z nas powinien dbać o to, by spełniało ono określone normy. Nowa kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Powietrze – zdrowy wybór. Twój wybór!” odpowiada na to wyzwanie.

Program „Czyste powietrze” 2021. Jak zdobyć dofinansowanie?

Nabór wniosków do nowej wersji programu „Czyste powietrze” trwa już od maja, a dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – od października zeszłego roku. Aby stać się jego beneficjentem, musimy odwiedzić stronę wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Znajduje się tam elektroniczny wniosek do wypełnienia. Trzeba go następnie wydrukować i zawieźć lub wysłać pocztą do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu bądź gminy, która zawarła stosowne porozumienie z funduszem. Można też wniosek programu „Czyste powietrze” wypełnić i złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu przez portal gov.pl, ale wymaga to posiadania profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Do wniosku „Czyste powietrze” trzeba dołączyć pewne dokumenty, od tego roku większość z nich można zastąpić oświadczeniami. Najważniejsze będzie jednak pobrane z gminy zaświadczenie o miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego, które jest konieczne w wypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania.

Czas na rozpatrzenie wniosku „Czyste powietrze” wynosił wcześniej do 90 dni, teraz – maksimum 30 dni, a gdy wniosek złożymy w wyznaczonym banku – nawet 14 dni (gdy ruszy bankowa część programu „Czyste powietrze”).

Dotacje w programie „Czyste powietrze”: wysokość dofinansowania

Łączna pula na potrzeby programu „Czyste powietrze” wynosi 103 mld zł. Na udział w nim mają jednak szansę jedynie osoby o ograniczonych dochodach: osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w łącznej wysokości do 30 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania); osobom, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym albo 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, przysługuje podwyższony poziom dofinansowania – do 37 tys. zł. Jeśli jednak ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to dodatkowo jego dochód roczny nie może przekraczać trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast