TUNEL CORAZ BLIŻEJ

Mieszkańcy Teresina i okolicznych miejscowości z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie budowy tunelu pod przejazdem na trasie kolejowej Warszawa-Kunowice. Przez miejscowość codziennie przejeżdża około 6 tysięcy pojazdów, co w godzinach szczytu powoduje niemały paraliż komunikacyjny. W lutym 2018 roku zakończyły się rozmowy i strony (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Gmina Teresin i PKP LK S.A.) zdecydowały o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji. Podpisane zostało wówczas także porozumienie pomiędzy samorządami Gminy Teresin i Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, a PLK S.A. w sprawie współfinansowania inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, pod którą będzie przeprowadzona droga powiatowa.

W 2019 roku sochaczewskie starostwo ogłosiło przetarg na wykonanie projektu technicznego tunelu. Przedmiot zamówienia obejmował m.in.: wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Po wnikliwej analizie uznano, iż wykonaniem dokumentacji projektowej na jego budowę zajmie się stołeczna spółka z o.o. CertusVia. 6 października tego samego roku odbyło się spotkanie, na którym po raz pierwszy zaprezentowano wizualizację koncepcji tunelu. Przedstawiono wówczas dwa warianty realizacji zadania. Od tego momentu pozostało czekanie na ministerialną akceptację wybranego wariantu, wydanie decyzji środowiskowych oraz wykonanie docelowego projektu inwestycji. Po spełnieniu tych warunków miało nastąpić ogłoszenie przetargu na budowę tunelu i przystąpienie do inwestycji. Z ówczesnych zapowiedzi wynikało, że do końca 2022 roku budowa zostanie zakończona.

Co zatem dzieje się w tej sprawie? Zapytaliśmy o to rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Marcina Odolczyka. Oto odpowiedź, jaką uzyskaliśmy:

– Prace nad realizacją tej niezwykle ważnej inwestycji trwają i są na zaawansowanym poziomie. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa, nad którą prace powinny zakończyć się w tym roku. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu projektant będzie mógł wystąpić o pozwolenie wodnoprawne. Niezależnie od tego, nieustannie prowadzone są też inne prace związane z projektem budowlanym czy na przykład dotyczącym organizacji ruchu. Z chwilą, gdy projekt uzyska wszystkie wymagane decyzje rozpocznie się kolejny etap inwestycji. Warto dodać, że w Ministerstwie Infrastruktury złożony jest wniosek o odstępstwo drogowe, chodzi przede wszystkim o tzw. skrajnię nienormatywną w związku z wysokością tunelu. Oczekujemy na jego rozpatrzenie. Budowa tunelu w pasie drogi powiatowej pod przejazdem kolejowym w Teresinie stanowi dla powiatu, jak i dla gminy priorytet inwestycyjny, dlatego cieszy fakt się, że wszystko zmierza w kierunku realizacji zadania. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest bardzo duża inwestycja, stąd na jej przygotowanie potrzeba odpowiednio długiego czasu. Robimy wszystko, by mieszkańcy, nie tylko gminy Teresin, niebawem mogli cieszyć się z bezkolizyjnego przejazdu, który przez lata skutecznie dokuczał kierowcom, wyhamowując ruch drogowy, zwłaszcza gdy przybyło połączeń kolejowych. Pociągów na trasie Warszawa – Poznań jest coraz więcej, a co się z tym wiąże, zapory na przejeździe są bardzo często opuszczone. Wkrótce ma to się zmienić i kierowcy nie będą musieli czekać na przejazd.

Komentarz wójta Marka Olechowskiego

– Prace projektowe, a przede wszystkim uzgodnienia rozwiązań zastosowanych przez architektów, zostały opóźnione ze względu na trudny dla wszystkich instytucji opiniodawczych okres pandemii. W połowie roku powinniśmy mieć oddany gotowy projekt z kompletem pozwoleń i uzgodnień, co będzie podstawą przygotowania specyfikacji przetargowej do wyłonienia wykonawcy. Równolegle trwają uzgodnienia między samorządem powiatowym i Gminą Teresin, a Polskimi Liniami Kolejowymi na temat kształtu skomplikowanej umowy na wspólne zrealizowanie inwestycji. PLK w czasie jej realizacji będą korzystały ze środków UE, które są przeznaczone na modernizację i poprawę bezpieczeństwa na krajowych sieciach kolejowych. Biorąc pod uwagę to, że środki unijne muszą być rozliczone do końca 2023 roku, tunel w ciągu dwu, najdalej dwu i pół roku powstanie. Po latach starań wielu ludzi, wieloletnich oczekiwaniach mieszkańców na likwidację znienawidzonych „szlabanów”, urealni się wizja tego, co było moim i Państwa marzeniem – podsumowuje wójt Marek Olechowski.

Tomasz Daczko

Wielkość czcionki
Kontrast