STYPENDIA WÓJTA GMINY TERESIN PRZYZNANE

Dyrektor Joanna Kornacka i Pan Bogusław Bęzel wręczają stypendia

Dyrektor Joanna Kornacka i Pan Bogusław Bęzel wręczają stypendia

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała wnioski dyrektorów szkół z terenu Gminy Teresin celem przyznania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów. 

Stypendium za wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 otrzymało:

  • 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich
  • 4 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni
  • 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
  • 13 uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.

Przypomnijmy, że do stypendium wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym;

2) uzyskali najwyższe wyniki:

to jest uzyskali średnią ocen odpowiednio: 5,4 – uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej, 5,3 – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 

Mimo trudnej sytuacji w szkołach wywołanej epidemią COVID-19, a co za tym idzie zmianą organizacji pracy (nauczanie zdalne), liczba uczniów, którzy spełnili kryteria do uzyskania stypendium jest wysoka. Przez minione lata wręczenie tych szczególnych nagród miało uroczystą oprawę. Wójt bądź jego przedstawiciel osobiście wręczał uczniom i rodzicom decyzję o przyznaniu stypendium. Niestety ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, wójt nie będzie mógł osobiście pogratulować zarówno uczniom, jak i ich rodzicom.

– Stypendia za I semestr roku szkolnego 2020/2021 będą w tej sytuacji wypłacane w kasie Urzędu Gminy Teresin od poniedziałku 15 lutego. Decyzję o jego przyznaniu rodzice mogą odebrać przy odbiorze stypendium. W tegorocznej edycji decyzją Komisji Stypendialnej zostało przyznanych 21 stypendiów. Łącznie na stypendia Gmina Teresin przeznaczyła w minionym semestrze kwotę 10.500 zł – informuje pełnomocnik wójta ds. oświaty Bogusław Bęzel.

Wójt Gminy gratuluje stypendystom osiągniętych wyników i składa wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę. Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kieruje również do rodziców i nauczycieli wyróżnionych uczniów.

– Życzę zdrowia i wytrwałości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji epidemicznej. Życzę, aby rozpoczynający się semestr był lepszy niż ten, który właśnie zamknęliśmy i pozwolił spotkać się nam osobiście i po raz kolejny nagrodzić jak najszerszą grupę zdolnych, młodych ludzi –podsumowuje Marek Olechowski.

Przyłączamy się do gratulacji, życząc dużo zdrowia i w nadziei, że już w czerwcu wszystko będzie normalnie.

Redakcja, Foto: archiwum redakcyjne

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast