Informacja o odbiorze odpadów problemowych

Wójt Gminy Teresin informuje, że w listopadzie i grudniu będą odbierane odpady problemowe, w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i segregowanych dla gminy Teresin. W zabudowie wielorodzinnej odpady mają być zgromadzone w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych, zaś w zabudowie jednorodzinnej odpady mają być wystawione przed posesje przy drodze publicznej (tak jak odpady zmieszane), w taki sposób, żeby nie stanowiły utrudnienia dla ruchu.

Odpady problemowe są to szczególne rodzaje odpadów, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają  zagrożenie   dla    środowiska.    Do   odpadów    problemowych    pochodzących z gospodarstw domowych zaliczamy następujące rodzaje odpadów:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności: stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery;
  • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych – to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu art. 4pkt 25, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U.  z  2020 r. poz. 1893), 
    pralki, zmywarki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, tostery, żelazka, noże elektryczne, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery;
  • zużyte opony – pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe i samochodowe z samochodów osobowych (max. 4 szt. z nieruchomości),
  • chemikalia – wydzielone z odpadów komunalnych powstałe w związku z bytowaniem człowieka (np. resztki farb, lakierów i rozpuszczalników, pojemniki po środkach użytku domowego do dezynfekcji i dezynsekcji).
Wielkość czcionki
Kontrast