WYBRANO NOWE WŁADZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”

Na Walnym Zebraniu Członków LGD „Ziemia Chełmońskiego”, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury „Parowozownia” w Radziejowicach 29 czerwca br. wybrano władze Stowarzyszenia na kolejne 3 lata. Prezesem Stowarzyszenia została jednogłośnie wybrana Magdalena Podsiadły, która funkcję tą pełni od 2015 roku.

Gminę Teresin reprezentują:

– Izabela Andryszczyk – Członek Zarządu;

– Agnieszka Ptaszkiewicz – Rada – sektor społeczny;

– Grażyna Starus – Rada – sektor społeczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Woli działa na terenie trzech powiatów: grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego, a swoim zasięgiem obejmuje 10 gmin (Teresin, Baranów, Sochaczew, Rybno, Nowa Sucha, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola). Do tej pory na realizację strategii LSR udzielono dotacji na kwotę blisko 11 mln zł.

Aktualnie LGD „Ziemia Chełmońskiego” rozpoczęła realizację zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”, w ramach którego oferowane jest nieodpłatne doradztwo ze specjalistami w zakresie prawa, księgowości i finansów, pozyskiwania środków, promocji oraz innych obszarach odpowiadających na potrzeby odbiorców. Do końca roku będą również organizowane spotkania tematyczne i webinaria o różnej tematyce, a także szkolenie dotyczące social media w NGO. Wsparcie w ramach tego projektu skierowane jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowej i grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych podjęciem aktywności społecznej z obszaru realizacji zadania. Zapraszamy na stronę internetową www.ziemiachelmonskiego.pl, gdzie znajdą Państwo bieżące informacje o terminach i zasadach naborów wniosków, planowanych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dla wnioskodawców.

Izabela Andryszczyk

 

Wielkość czcionki
Kontrast