RUSZA ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SZYMANÓW – SKRZELEW

10 lipca w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie podpisana została umowa na rozbudowę blisko trzech kilometrów drogi powiatowej Szymanów – Skrzelew. Inwestycja ta w ponad 70% zostanie sfinansowana ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę pokryje Gmina Teresin i powiat sochaczewski.

Modernizacja odcinka Szymanów – Skrzelew będzie kosztować 4 564 221,68 zł, a wykona ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie ona polegać na rozbudowie w granicach nowego pasa drogowego odcinków o łącznej długości 2 820 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Wykonana zostanie budowa chodnika jednostronnego o długości 300 m oraz ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego długości 600 m. Powstanie odwodnienie poprzez rowy przydrożne, przebudowane zostaną istniejące zjazdy i wybudowane nowe. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie do 15 listopada br.

Gospodarzem spotkania była starosta Jolanta Gonta, która wyrażając zadowolenie z kolejnych rozpoczętych inwestycji podkreślała: – Jestem niezwykle usatysfakcjonowana, iż nie ustajemy w prowadzeniu remontów dróg na terenie naszego powiatu, czego potwierdzeniem są podpisane dziś, kolejne umowy z wykonawcami. Trzeba zaznaczyć, że środki na realizację tych inwestycji, które w sumie kosztować będą ponad 6 mln zł aż w 70 procentach pozyskaliśmy z rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Podpisy pod umowami złożyli: Marcin Głuchowski z firmy Prima, Krzysztof Famulski z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. oraz Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

Wielkość czcionki
Kontrast