W Niepokalanowie, świętowano 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

NIEPOKALANÓW PAMIĘTA!
100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Pod takim hasłem, w niedzielę 17 maja w Niepokalanowie, świętowano 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Mszy św. o godzinie 10.00, której przewodniczył o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie, towarzyszyła specjalna intencja dziękczynna za dar osoby naszego wielkiego Rodaka.

– Pan Bóg posyła nam wspaniałych nauczycieli i życiowych przewodników. Do takich należał św. Jan Paweł II papież, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawanych Polaków minionego stulecia. Starsi z nas zapewne uczestniczyli w spotkaniach z nim i słuchali jego słów. Choć młodym nie było dane przeżyć takiego spotkania, to jednak uroczyście świętowana 100. rocznica jego urodzin, jest okazją, by przywołać jego osobę i nauczanie oraz prosić w tej Mszy św., abyśmy mieli odwagę i siłę realizować je na co dzień. Tę Eucharystię sprawujemy jako dziękczynną za naszego papieża, za dar jego pontyfikatu i świadectwo jego życia – powiedział o. Andrzej Sąsiadek.

            Licznie zgromadzeni wierni wysłuchali „Listu biskupów na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomniało m.in. słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: – Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”. Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili – napisali w liście hierarchowie.

            Zdaniem biskupów, gdyby papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania mszy św. z wiernymi (…). Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił, i z którymi się spotykał – czytamy w liście.

(…) Od śmierci św. Jana Pawła II ludzie z całego świata modlą się nieprzerwanie u jego grobu w Bazylice św. Piotra. Za jego przyczyną proszą Boga o potrzebne łaski. Dołączmy i my do nich i módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen” – napisali biskupi w liście.

            Bezpośrednio po Mszy św. pod pomnikiem Jana Pawła II przed niepokalanowską bazyliką złożone zostały kwiaty. W uroczystości udział wzięła delegacja władz samorządowych na czele z wójtem Gminy Teresin Markiem Olechowskim, jego zastępcą Markiem Jaworskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Linardem. Wśród składających kwiaty byli także o. Andrzej Sąsiadek, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie oraz były starosta sochaczewski Tadeusz Koryś z małżonką. Przypomnijmy, że Papież Jan Paweł II (1920 – 2005) – przybył do Niepokalanowa w 1983 roku z pielgrzymką dziękczynną za kanonizację o. Maksymiliana Kolbego. Dzięki temu Teresin jest jedyną gminą wiejską w Polsce, którą odwiedził zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego. Tytuł ,,Honorowego Obywatela Gminy Teresin’’ otrzymał w 2000 roku, a uroczyste wręczenie nastąpiło rok później w czasie audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

            Po Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, a także po nabożeństwie majowym o 17.00 odtworzona została homilia Jana Pawła II wygłoszona w Niepokalanowie 18 czerwca 1983 r.

            Wspólnota franciszkanów, parafian, pielgrzymów, rycerzy Niepokalanej i sympatyków Niepokalanowa, chcąc wyrazić wdzięczność za pomocą wspomnień, świadectw, przeżyć, związanych z postacią św. Jana Pawła II, wyszła z niezwykle ciekawą i cenną inicjatywą. W godz. 9.00 – 19.00 w Muzeum św. Maksymiliana można było nagrać swoje wspomnienia na wideo. Zebrany materiał filmowy zostanie wykorzystany w filmie dokumentalnym pt. Niepokalanów pamięta – w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Można także przysłać swoje nagrane świadectwa na e-mail: niepokalanow.tv@gmail.com – do dnia 25 maja 2020 r. Premiera filmu zaplanowana jest na 18 czerwca 2020 r., w 37. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Niepokalanowie. We wspomnieniach i świadectwach można poruszać dowolne, ważne dla nas, wydarzenie związane z Janem Pawłem II.

Tomasz Daczko

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast