XXII sesja Rady Gminy Teresin z zachowaniem szczególnych środków ostrożności

W poniedziałek 30 marca w sali widowiskowej Dworca TO.Kultura odbyła się XXII sesja Rady Gminy Teresin. Z uwagi na stan epidemii koronawirusa podczas obrad zastosowane zostały szczególne środki ostrożności. W sesji uczestniczyła tylko niezbędna liczba osób.

Posiedzenie zostało maksymalnie skrócone, a w porządku obrad znalazły się jedynie projekty uchwał wymagających szybkiego podjęcia. Radni w sali obrad zasiedli w większych niż zwykle odstępach. Mogli też skorzystać z dodatkowych środków ochronnych i płynów dezynfekujących. Ograniczona została do minimum liczba osób z obsługi.

Jak poinformował wójt Marek Olechowski, podjęte zostaną działania, aby w przyszłości przeprowadzić obrady Rady Gminy zdalnie. W tym celu zostały już zamówione tablety dla radnych. Takie działania są zasadne, bo jak podkreślił wójt Olechowski, nie wiadomo jak długo potrwa powrót do normalności.

Podczas XXII sesji Rady Gminy podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2020 roku, w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, a także w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031 i uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020.

Jedną z decyzji, jakie tego dnia podjęli radni, było przeznaczenie 15 926 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju. Dzięki zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 226 000 zł przeprowadzona zostanie budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w miejscowości Granice (koszt inwestycji 126 tys.) oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w działce nr ew. 224/2 w miejscowości Granice (wartość inwestycji 100 tys. zł). Remontu doczekają się także przyczółki na przepuście w ul. Cmentarnej w Paprotni (126 tys. zł). Wyremontowana zostanie również nawierzchnia odcinków ul. Srebrnej w Paprotni  oraz ul. Rubinowej, Granicznej, i Południowej w Granicach (130 tys. zł). Za kwotę 126 tys. zł utwardzona zostanie droga dojazdowa do Szymanowskiego Orlika. Wydatki majątkowe Gminy Teresin zwiększono do kwoty 398.500 zł.

W Pawłówku, na wniosek sołectwa, w zamian za uzupełnienie i utwardzenie pobocza, wykonane zostanie odwodnienie drogi gminnej polegające na udrożnienie rowu i przepustów (wartość robót to 6 tys. zł). Sołectwo Pawłówek otrzyma także po 2,5 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na promocję sołectwa podczas IV Dożynek Gminnych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy serdecznie do obejrzenia posiedzenia Rady na ekranach swoich komputerów. Przypominamy link do transmisji internetowej:

https://teresin.sesja.pl/2020/03/30/xxii-sesja-rady-gminy-teresin-30-marca-2020-roku/

 

Redakcja

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast