Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Teresin!

            W związku z zagrożeniem epidemicznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie, koordynuje pomoc naszym mieszkańcom z grupy ”podwyższonego ryzyka”. W akcję zostali włączeni również sołtysi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej (osoby starsze, chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie mają bliskich i sąsiadów którzy mogliby je zrobić) proszę kontaktować się z GOPS-em,
tel.: 46 861 30 45 lub mailowo: gops@gopteresin.pl.

UWAGA

Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu lub faktury, wystawionych przez sklep lub aptekę.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenia ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.