Stanowisko Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na kolejnym spotkaniu Rady Społecznej ds. CPK z udziałem przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w dniu 28.10.2019 Rada Społeczna jednogłośnie przyjęła Stanowisko wyrażające rozczarowanie formą oraz rezultatami konsultacji na zaplanowane tematy.

Tematami zaplanowanymi do konsultacji były:

  1. Podsumowanie pracy Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Baranów.
  2. Uzasadnienie dla wyboru lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w kontekście zleconych analiz oraz przeprowadzonych badań.
  3. Rekompensata dla mieszkańców oraz dla Gmin za uciążliwości i straty spowodowane zaistniałym zahamowaniem rozwoju i zatrzymaniem inwestycji w gminach.
  4. Proponowany tryb pracy nad zmianami w Ustawie  z dnia 10 maja 2018 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym przy udziale Społecznej rady ds. CPK.
  5. „Renta położenia”- forma rekompensaty dla osób i firm za nieplanowaną konieczność opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i miejsc pracy lub za utratę komfortu życia i pracy.
  6. Procedury dotyczące wywłaszczenia i zamiany nieruchomości. Uprzejma prośba o zamieszczenie informacji oraz załączonego stanowiska na stronach Urzędów Gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki oraz w gminnych wydawnictwach.

Poniżej stanowisko Rady Społecznej ds. CPK.


Baranów, dnia 28 października 2019 r.

Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

S T A N O W I S K O nr 1 z dn. 28.10.2019 r.

Rada Społeczna ds. CPK  wyraża rozczarowanie rezultatami konsultacji na tematy zgłoszone na spotkania Rady z udziałem przedstawicieli Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w dniach 26 sierpnia oraz 28 października 2019.

Mimo, że zagadnienia zgłoszono z dużym wyprzedzeniem (19 lipca 2019) i na ich omówienie poświęcono dwa spotkania, Rada Społeczna nie uzyskała zadowalających ani wyczerpujących odpowiedzi na większość z sygnalizowanych spraw.

Apelujemy o poważne potraktowanie Rady Społecznej oraz społeczeństwa Gmin Baranów, Teresin, Wiskitki, które ponosi największe koszty związane z planowaną inwestycją w Centralny Port Komunikacyjny.

Rada Społeczna ds. CPK

Robert Pindor

Tomasz Tondera

Tomasz Barański        

Artur Konarski

Waldemar Konarski

Tomasz Pawłowski

Jolanta Tarasiuk

Jacek Ziąbski

Tadeusz Szymańczak

Sebastian Idkowiak

Piotr Misiak

Dariusz Szymańczak

Wielkość czcionki
Kontrast