Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie jakości wody

Wyniki badania wody ze Stacji Uzdatnia Wody Piasecznica są poprawne, nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.  W przypadku Stacji Uzdatniania Wody Maurycew w próbkach wody badanych przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (SANEPID) stwierdzono obecność bakterii grupy coli na Stacji. Na sieci wodociągowej (pobór w Szkole Podstawowej Szymanów) nie wykryto bakterii z grupy coli. Analizy wody pobranej przez akredytowane laboratorium (Laboratorium Badawcze – INTERLABO) na SUW Piasecznica jak i na SUW Maurycew nie wykazały obecności bakterii z grupy coli.

W załączeniu podajemy do wiadomości użytkownikom sieci skany badań wody przeprowadzone przez SANEPID. [wyniki badań]

W związku z rozbieżnością wyników kontynuowane są dalsze prace naprawcze aż do uzyskania poprawnych wyników przez SANEPID.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zaleca stosowanie się do komunikatów wydanych przez SANEPID.

Wielkość czcionki
Kontrast