Piknik sołecki w Gaju

            Są w naszej gminie miejsca, w których sąsiedzka integracja znacznie wykracza poza granice grzecznościowych formułek. Należy do nich sołectwo Gaj, w którym od kilku już lat odbywa się spotkanie integracyjne mieszkańców tej niewielkiej wsi.

            31 sierpnia, przy sprzyjającej pogodzie, mieszkańcy Gaju spotkali się, aby świętować oddanie do użytku nowej wiaty piknikowej, której budowa sfinansowana została ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Teresin oraz funduszy „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Przez trzy kolejne soboty mieszkańcy Gaju z własnej i nieprzymuszonej woli wybudowali od podstaw miejsce, w którym będą mogli spotykać się i integrować ze sobą. Efekt ich pracy jest naprawdę imponujący. Drewniana wiata oraz jej wyposażenie są w pełni funkcjonalne i dostosowane do potrzeb mieszkańców. Motorem napędowym tego przedsięwzięcia, jak zresztą i wielu innych, jest wieloletnia sołtys Mirosława Brodowska, która swoją energią i chęcią działania na rzecz wspólnego dobra zaraża bliższych i dalszych sąsiadów.

– Inicjatywa taka jak ta, jest szczególnie cenna i ważna zwłaszcza dla nas, małych społeczności wiejskich. Dzięki takim spotkaniom, możemy dzielić się pomysłami, korzystać ze swojego doświadczenia, wspierać się i wzajemnie sobie pomagać. Praca nad wiatą piknikową stała się okazją, by wyznaczyć wspólne kierunki działań, bo przecież wszystkim nam przyświeca ten sam cel, aby mieszkańcom Gaju żyło się lepiej i ciekawiej – powiedziała naszej redakcji sołtyska pani Mirosława Brodowska.

            Rada Gminy Teresin, podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, dała możliwość mieszkańcom sołectw naszej gminy wyboru przedsięwzięć, które chcieliby, aby na ich terenie zostały zrealizowane. I właśnie dzięki temu w sołectwie Gaj podczas zebrania wiejskiego zdecydowano, że część środków funduszu sołeckiego na 2019 rok zostanie przeznaczona na wybudowanie wiaty piknikowej, służącej organizacji  imprez integracyjnych dla mieszkańców tego sołectwa.

            Celem imprezy, podobnie jak i poprzednich pikników, było zachęcenie do wspólnego spędzania czasu mieszkańców Gaju, dobra zabawa i integracja mieszkańców sołectwa. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, sekretarz UG Grażyna Cierpis – Przysucha, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Marek Misiak, radny Grzegorz Wychowaniec oraz były starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. Nad całością czuwała współorganizatorka imprezy – sołtys sołectwa Gaj p. Mirosława Brodowska w obecności  prężnej rady sołeckiej. Podczas imprezy można było skosztować pysznego żurku, mięs i wędlin z grilla, domowych przetworów oraz ciast.

            Wolno śmiało powiedzieć, że organizacja pikniku wpłynęła na integrację mieszkańców Gaju i zacieśniła więzi między całymi rodzinami.

 

Wielkość czcionki
Kontrast