BADANIE POTENCJAŁU, POTRZEB I BARIER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z obszaru LGD do wzięcia udziału w BADANIU POTENCJAŁU, POTRZEB I BARIER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z OBSZARU LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO.
Analiza wyników badania pozwoli nam poznać kondycję oraz potrzeby organizacji, a na dalszym etapie – zaproponować „uszyte na miarę” działania, które mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania i rozwój Państwa organizacji.
Przewidywany czas wypełnienia ankiety szacujemy na ok. 5 minut.
Dziękujemy za poświęcony czas.

[LINK DO ANKIETY]

Wielkość czcionki
Kontrast