I  Subregionalna  Konferencja Seniorialna

W dniu 25 czerwca  b.r. w Mszczonowie odbyła się I  Subregionalna  Konferencja Seniorialna .

Organizatorem tego spotkania  był Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org.”,  a głównym tematem   „W poszukiwaniu  godnego i aktywnego modelu  starzenia się”.

Jak ważna była to konferencja i poruszane na niej  tematy, świadczy obecność  przedstawicieli  Rzecznika Praw Obywatelskich ,  lokalnych samorządów , pomocy społecznej oraz organizacji seniorialnych.

Bardzo często ludzie starsi pozostają zostawieni sami sobie, czują się samotni  i  wykluczeni. O różnych aspektach wykluczenia  mówiła pani Elżbieta Bogucka – Pełnomocnik Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Seniorialnej.

Bardzo pouczający był  wykład  pani prof. Barbary  Szatur-Jaworskiej  eksperta ds. Osób Starszych przy RPO, w  którym  mówiła,  jak powinien wyglądać lokalny program wspierania osób starszych, jak wspierać i aktywować osoby starsze.

Na konferencję zaproszeni  zostali również  przedstawiciele naszej gminy i powiatu sochaczewskiego: radna pani Agnieszka Pataszkiewicz, prezes Klubu Seniora Radosna Jesień pani Zofia Miazgowska  oraz przedstawiciele   Rady Seniorów  pan Tadeusz Koryś i Bożena Dentko.

 

                                                                                                                                          Bożena Dentko

 

 

 

 

 

 

  Społeczna inicjatywa która pozwoliłaby pomóc  wyjść  z tych swoich czterech ścian domu

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast