Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

11 maja 2019 r. odbył się Rajd Rowerowy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Rajd został zorganizowany przy współpracy Gminy Teresin, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie oraz Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie”. Blisko 70 uczestników przemierzyło na rowerach 19 km na trasie Teresin – Szymanów – Paprotnia – Pawłowice. Choć trasa wydawała się krótka, okazało się jednak, że jest na niej wiele miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia z historii Polski.

            Rajd rozpoczął się w Teresinie. Zgodnie z ustalonym porządkiem, o godz. 10 uczestnicy stawili się na Skwerze Niepodległości, nieopodal dworca kolejowego Teresin – Niepokalanów. Tam czekali na nich organizatorzy, aby dokonać tzw. rejestracji. Uczestników powitali wójt Gminy Teresin Marek Olechowski oraz jego zastępca Marek Jaworski. Następnie członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie”, nauczyciel historii w teresińskiej szkole podstawowej Piotr Szlachetko, wygłosił krótkie przemówienie odnoszące się do tragicznej przeszłości naszej Ojczyzny, ze szczególnym wyeksponowaniem historii znajdującego się na Skwerze Niepodległości pomnika 20 rozstrzelanych z Pawiaka. Tuż po tym wójt Marek Olechowski i wiceprzewodniczący Rady Gminy Lech Kaźmierczak złożyli pod pomnikiem  biało – czerwone kwiaty.

                Przed sformowaniem rajdowej kolumny wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i czerwone „daszki”, aby byli dobrze widoczni na drodze. Kolumnę poprowadził patrol z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Takie zabezpieczenie gwarantowało dobrą organizację ruchu i sprawne przemieszczanie. W dość szybkim tempie grupa dotarła do Szymanowa, by zgodnie z planem oddać hołd pochowanym na miejscowym cmentarzu polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku i wysłuchać informacji o przebiegu działań wojennych na terenie naszej gminy przekazanej przez Jakuba Wojewodę, historyka, kustosza Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą                           w Sochaczewie, założyciela Muzealnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pp., współtwórcę rekonstrukcji bitew historycznych w Polsce. Tę część rajdu zakończyło uroczyste złożenie kwiatów na grobach poległych żołnierzy przez wójta Olechowskiego w asyście radnego Huberta Koneckiego.

                Kolejnym przystankiem był cmentarz parafialny w Paprotni, gdzie przy pierwotnym pomniku 20 rozstrzelanych z Pawiaka i grobie 5 nieznanych żołnierzy Armii Poznań – Pomorze rozstrzelanych 17 IX 1939 roku, lokalny miłośnik historii, członek Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie” – Grzegorz Szkop, w niezwykle sugestywny i wzruszający sposób przybliżył uczestnikom rajdu nieznane  fakty dotyczące spoczywających tu żołnierzy kampanii wrześniowej. Następnie, w asyście kustosza Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie Jakuba Wojewody, złożył wiązankę kwiatów dla upamiętnienia poległych.

                Kolejnym, ostatnim już punktem sobotniego Rajdu po teresińskiej ziemi, był cmentarz parafialny w Pawłowicach, na którym pochowani są żołnierze polegli w obronie naszej ojczyzny w latach 1939-1944.

W krótkim wystąpieniu zastępca wójta Marek Jaworski przedstawił historię tego miejsca, przypominając iż mimo odmowy Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego dotacji na renowację pawłowickiej kwatery żołnierskiej, teresiński samorząd uporządkuje to miejsce z własnych środków. Na zakończenie radny Daniel Zdanowski i sołtys Mariusz Wacławek oddali hołd poległym bohaterom września 1939 roku i złożyli kwiaty na ich mogiłach.

                Końcowa część Rajdu miała miejsce na przykościelnym parkingu w Pawłowicach. Tu, na niewielkim wzgórzu, nad urokliwie meandrującą rzeką Utratą, w pobliżu kościoła pod wezwaniem św. Walentego, dzięki gościnności miejscowego proboszcza ks. dr Jarosława Wojcieskiego, odbył się piknik patriotyczny. Swoje stoiska zaprezentowali harcerze z 1. DH „Czarna Jedynka” im. św. Maksymiliana Kolbego oraz żołnierze z 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Pokaz umundurowania  i uzbrojenia z czasów kampanii wrześniowej przygotowała specjalnie na tę okazję Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pp. Na miejscu, dla zmęczonych podróżą przygotowano poczęstunek. Gorąca grochówka podana w zacisznym miejscu i miłej atmosferze, a przygotowana przez pana Zdzisława Goszcza i sołtysa Nowej Piasecznicy Tomasza Lesińskiego, przywróciły rajdowiczom nadwątlone siły. Pokrzepieni uczestnicy wzięli także udział w konkursie wiedzy na temat odwiedzonych podczas rajdu miejsc.

            Organizatorzy Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej gorąco dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które aktywnie włączyły się w realizację przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składają pani Justynie Kamińskiej za ogromne zaangażowanie w perfekcyjne przygotowanie tej niezwykle udanej imprezy. Serdecznie dziękujemy przede wszystkim uczestnikom naszego rajdu. Dzięki wszystkim startującym – przekonaliśmy się na własne oczy, jak duże jest zainteresowanie imprezami tego typu. Cieszymy się, że poczucie patriotyzmu i więzi z „małą Ojczyzną” nie ginie w narodzie. Szczególne podziękowania kierujemy również do wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego i jego zastępcy Marka Jaworskiego za wsparcie inicjatywy i osobisty udział w rajdzie.  Ta „aktywna lekcja historii” uświadomiła uczestnikom, jak wiele musieli przejść nasi pradziadowie, abyśmy my teraz mogli żyć w WOLNEJ POLSCE! 

Tomasz Daczko

Wielkość czcionki
Kontrast