nabór kandydatów z terenu Gminy Teresin do Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Teresin, dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Teresin, działając na podstawie Regulaminu Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały nr V/78/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r.

 

ogłasza

nabór kandydatów z terenu Gminy Teresin

do Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

Prawo do zgłaszania kandydatur na członków Rady mają (§ 3 ust. 1 ww. Regulaminu):

 

  • Wójt Gminy Teresin
  • Radni Gminy Teresin
  • Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Gminy Teresin
  • Sołtysi reprezentujący poszczególne sołectwa Gminy Teresin

 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele rolników, mieszkańców Gminy niebędących rolnikami lub liderów opinii, wywodzących się ze środowisk opiniotwórczych, w tym stowarzyszeń, zainteresowanym problemem, przedsiębiorców, emerytów rencistów lub osób w podeszłym wieku, z uwagi na specyficzne potrzeby i uwarunkowania tej grupy oraz  przedstawicieli samorządów (§ 2 ww. Regulaminu).

 

Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Gminy Teresin (§ 3 ust. 2 ww. Regulaminu).

Termin zgłaszania kandydatur na członków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia należy składać do sekretariatu UG Teresin, pokój nr 7.

 

Do każdego zgłoszenia musi być załączona zgoda kandydata na kandydowanie do Rady Społecznej.

 

 

Marek Olechowski

Wójt Gminy Teresin

DO POBRANIA: [UCHWAŁA V/78/2019]

 

Wielkość czcionki
Kontrast