Ręka na pulsie

 Centralny Port Komunikacyjny

            Podczas V. sesji Rady Gminy radni przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminami Baranów i Wiskitki, której kluczowym elementem jest ustalenie zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyjęli jednocześnie Regulamin Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przewodniczący Linard nakreślił radnym historię prac nad przygotowaniem regulaminu powołania rady społecznej. We wrześniu 2018 roku doszło do spotkania grupy inicjatywnej składającej się z wójtów i przewodniczących rad zainteresowanych gmin. W tym gremium stworzony został projekt regulaminu, który przekazano następnie do konsultacji pełnomocnikowi rządu ds. CPK. Odbyło się jeszcze kilka spotkań w Ministerstwie Infrastruktury, ale nie przyniosły one żadnych znaczących rozwiązań, poza tym, że strona rządowa próbowała „zaadaptować” regulamin do swoich potrzeb.

Mocno zaangażowany w sprawę Tadeusz Szymańczak – poseł na Sejm I. kadencji i działacz społeczny, zabierając głos podczas obrad Rady Gminy Teresin, wyraził opinię, że nie wierzy w powstanie lotniska. Jako główną przyczynę wskazał niezapisanie w budżecie państwa na 2019 rok odpowiednich środków na ten cel. Innym, nie mniej istotnym potwierdzeniem tezy posła Szymańczaka, jest fakt rezygnacji ze stanowiska prezesa spółki celowej do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacka Bartosiaka.

Swoją opinię w tej sprawie zaprezentował również zastępca wójta Marek Jaworski, który wyraził zadowolenie z faktu przystąpienia do współpracy z zainteresowanymi gminami Baranów i Wiskitki. Ręka na pulsie w tym przypadku świadczy o tym, że nie jest nam obojętna przyszłość – podkreślił zastępca wójta Marek Jaworski. Obecność i aktywność rady społecznej gwarantuje rzetelną informację, a przede wszystkim spójne i jednoznaczne stanowisko objętych rządowym projektem trzech gmin, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Tomasz Daczko

Wielkość czcionki
Kontrast