Program ograniczenia niskiej emisji

Szanowny Mieszkańcu,

Gmina Teresin ma obowiązek opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE). Dlatego też obecnie prowadzona jest akcja inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie Gminy. Jej celem jest ocena zainteresowania Mieszkańców wymianą źródeł ciepła na ekologiczne i niskoemisyjne. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą także zaplanować przyszłe dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Ankieta jest dobrowolna, ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania. Podane informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji PONE i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy się wiec z prośbą o wypełnienie ankiety  dostępnej na:

lub o uzupełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu w następujący sposób:

  • e-mailem na adres: ochronasrodowiska@teresin.pl lub pgn@auipe.pl – plik Word, skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
  • pocztą na adres: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii, ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź,
  • osobiście – Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, Biuro Obsługi Mieszkańca.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do 31 grudnia 2018 roku.

Za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii z siedzibą w Łodzi.

Wielkość czcionki
Kontrast