Szkolenia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu

Miniony weekend w Gminie Teresin przyniósł rozpoczęcie cyklu 10 szkoleń mających na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” skierowany jest do mieszkańców powyżej 25 roku życia. Jego celem jest przybliżenie wiedzy komputerowej na poziomie użytkowym w następujących blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci, Moje finanse w sieci, Tworzę bloga, Działam w sieciach, Kultura w sieci. Pierwsza grupa skorzystała z tego z ogromnym powodzeniem i do tego całkowicie za darmo. Prowadzący chwalił zaangażowanie oraz postępy uczestników, uczestnicy zaś perfekcyjną organizację (warunki lokalowe – szkolenie odbyło się w odnowionym budynku “Dworca TO.Kultura!”, materiały szkoleniowe, obiad i zaangażowanie szkolącego). Z relacji osób uczestniczących w szkoleniu wypłynął bardzo pozytywny obraz przedsięwzięcia. Ale najważniejszy jest fakt, że projekt z powodzeniem przybliża i oswaja ten w sumie tak złożony informatyczny temat naszym mieszkańcom. Z pewnością ułatwi im to życie w dzisiejszym cyfrowym świecie. Optymizmem napawa też fakt, że większość uczestników szkolenia deklaruje chęć kontynuowania tego rodzaju nauki co świadczy jednoznacznie o trafności projektu. Są jeszcze wolne miejsca zatem zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach – szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się jak ochronić swoje dzieci przed cyberprzemocą. Zapraszamy również osoby, które chcą poruszać się po świecie zakupów internetowych, zarówno tych którzy korzystają z komputera, jak i tych, którzy dotychczas z komputerem nie mieli do czynienia. Tych, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach do zgłaszania się do Urzędu Gminy Teresin, do Biura Obsługi Mieszkańców, parter lub pod numerem telefonu 46 8642565 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wielkość czcionki
Kontrast