LVI sesja Rady Gminy

Projekt dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęli radni podczas 56. sesji Rady Gminy Teresin. Określone są w nim prawa i obowiązki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie jak i prawa oraz obowiązki odbiorców usług. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Seroki Parcela, jak również w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki położone w obrębie Teresin-Gaj.

Podczas obrad Rada dokonała zmian w uchwałach dotyczących podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze oraz podziału Gminy na obwody głosowania.

W dalszej części zebrani wysłuchali informacji przewodniczącego Rady Bogdana Linarda o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz informacji wójta Marka Olechowskiego o pracach Urzędu Gminy. Sierpniową (24.08) sesję zakończyły interpelacje, zapytania i wolne wnioski uczestników obrad.

 Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast