54 sesja Rady Gminy

Po raz 54 w tej kadencji zebrała się Rada Gminy Teresin. W poniedziałek 23 lipca gminni samorządowcy podjęli cztery uchwały, natomiast nie wyrazili zgody na obniżenie pensji wójta. Trzynastoma głosami „przeciw” i przy jednym „wstrzymującym się” zdecydowano o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Teresin. Przypomnijmy, 15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 % obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania. Jednak wójt Marek Olechowski w porozumieniu ze skarbnik gminy oświadczył, że mimo takiego werdyktu radnych i tak zdecyduje się na obniżkę swojego wynagrodzenia.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin.

Rada zdecydowała też o udzieleniu dotacji w kwocie 60 tys. zł na dofinansowanie wykonania wymiany drzwi i okien oraz remont elewacji budynku plebanii mieszczącej się przy zabytkowym Kościele p.w. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach. Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 oraz w tegorocznym budżecie gminy.

Wielkość czcionki
Kontrast