Zdecydowane absolutorium dla wójta

Stanowisko wszystkich radnych było jednomyślne. Czternastoma głosami „za” (jeden radny był nieobecny) Rada Gminy Teresin postanowiła udzielić wójtowi Markowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Uchwałę podjęto podczas 53. sesji Rady Gminy, która odbyła się 18 czerwca br. Udzielając absolutorium Rada pozytywnie oceniła pracę wójta Olechowskiego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków samorządu. Uchwała ta jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje samorząd gminy w ciągu roku budżetowego. Wcześniej samorządowcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe obejmujące okres ubiegłego roku. Zapoznali się ponadto m.in. z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast