Słoneczny Dzień Strażaka

 

 

Nabożeństwo w Niepokalanowie, a następnie uroczysty apel na placu przy GZGK w Teresinie. Obchody Dnia Strażaka, jak co roku w gminie Teresin, przyjęły podniosły charakter. Tradycyjnie nie zabrakło wielu atrakcji dla publiczności.

W sobotę 5 maja uroczystą Mszę św. w sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego odprawili wspólnie – o. Tomasz Szok (Niepokalanów), ks. Robert Sierpniak (Szymanów), ks. Krzysztof Żochowski (Mikołajew), o. Wiesław Koc – kapelan gminny strażaków, a także gościnnie ks. Jarosław Kucharczyk z Płochocina. Muzycznie mszę św. uświetniła swoją obecnością orkiestra strażacka z OSP Wicie. Po jej zakończeniu strażacy barwnym korowodem przeszli na plac przy Alei XX-lecia w Teresinie. Tam odbyła się dalsza część obchodów.

Wśród wielu zaproszonych gości, których przywitał dh. Andrzej Tkaczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sochaczewie byli m.in. wójt Marek Olechowski, jego zastępca Marek Jaworski, radny sejmiku mazowieckiego Adam Orliński, radni powiatowi Tadeusz Koryś i Aleksander Łopata, samorządowcy gminy Teresin, komendant powiatowy PSP w Sochaczewie st. bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski, przedstawiciele Policji, Marlena Kowalska – kierownik placówki terenowej KRUS w Sochaczewie, duchowni, poczty sztandarowe, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Specjalny list od Macieja Małeckiego, posła na Sejm RP odczytała reprezentująca go w tym dniu Selena Majcher.

Obchody strażackiego święta stanowiły też świetną okazję do uhonorowania wyróżniających się druhów. Decyzją Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia „Złotą Odznakę” przyznano br. Januszowi Kulakowi, prezesowi OSP Niepokalanów, za wybitne zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby w Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów.  Z kolei Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało „Oznakę Strażaka Wzorowego” druhom: Grzegorzowi Zimochockiemu, Janowi Krukowskiemu, Kacprowi Klacie, Michałowi Rędzińskiemu, Maciejowi Łoniewskiemu.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nastał czas wielu atrakcji związanych ze świętem. Odbywały się strażackie pokazy, m.in. ratownictwa drogowego, koncert orkiestry dętej, festyn dla całych rodzin, konkursy oraz taneczna zabawa na dechach.

Marcin Odolczyk

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast