20 rocznica nadania imienia szkole w Paprotni

 

Minęło 20 lat odkąd Szkoła Podstawowa w Paprotni otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II. Wielki Polak, Nasz Papież stał się patronem oświatowej placówki w Paprotni, której dyrektorem jest Grzegorz Fabiszak. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w Niepokalanowie, któremu przewodniczył gwardian o. Grzegorz Szymanik, a Słowo Boże wygłosił  o. Ignacy Kosmana. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ul. o. Maksymiliana Kolbego na teren szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Były gratulacje, życzenia, ale też wzruszające wspomnienia. Zebrani, wśród których byli m.in. wójt Marek Olechowski, jego zastępca Marek Jaworski, dyrektor szkoły Grzegorz Fabiszak, radny sejmiku mazowieckiego Adam Orliński, radni szczebla powiatowego oraz gminnego, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy obejrzeli widowisko artystyczne zatytułowane „Nie bój się, wypłyń na głębię…” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Paprotni. Rozstrzygnięto też okolicznościowe konkursy.

Ważnym momentem było zasadzenie Dębu Niepodległości na placu szkolnym oraz umieszczenie w Kapsule Czasu ciekawych informacji na temat szkoły w Paprotni.

Sponsorami uroczystości byli: firma Bakoma, Urząd Marszałkowski, Instytut Jana Pawła II, firma Greiner, Rada Rodziców, Kuźnia Napoleońska, Bank Spółdzielczy w Teresinie oraz Urząd Gminy Teresin.

 

Wielkość czcionki
Kontrast