Zakończona kampania sprawozdawcza w strażach z gminy Teresin

24 marca zakończyła się kampania sprawozdawcza za 2017 r  w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Teresin. Na naszym terenie mamy siedem jednostek: OSP Paprotnia, OSP Niepokalanów, OSP Teresin, OSP Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Budki Piaseckie, OSP Mikołajew.  Mieszkańcy jak i władze naszej gminy mogą być zadowoleni i dumni ze swoich strażaków. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, jak i od innych zdarzeń jest na bardzo wysokim poziomie. Dwie jednostki OSP Paprotnia i OSP Niepokalanów to elitarne jednostki dobrze wyposażone i wyszkolone. Obie należą do Krajowego Systemu Ratownictwa, co nakłada na nie obowiązek posiadania dodatkowego wyposażenia i wiedzy. Te dwie jednostki w ciągu roku, jak wykazują sprawozdania, miały bardzo dużo wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń na terenie gminy jak również na terenie całego powiatu. Na tle statystyk powiatowych są na dwóch pierwszych miejscach.

Pozostałe jednostki Teresin, Szymanów, Budki Piaseckie, Skrzelew, Mikołajew to jednostki dobrze wyposażone, które są również zawsze gotowe do akcji w zakresie ich działań.  Poza działaniami bojowymi strażacy biorą czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach o charakterze kościelnym czy państwowym. Strażacy zabezpieczają różnego rodzaju imprezy  i uroczystości jak: wyścig kolarski dookoła Mazowsza, Teresińska Noc Czerwcowa, Dni Kukurydzy, zabezpieczanie tras procesji podczas Bożego Ciała, Maksymila czy inne.

W Walnych Zebraniach sprawozdawczych uczestniczyło wielu zacnych zaproszonych gości  jak Tadeusz Koryś – radny powiatowy, st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP woj. Mazowieckiego, st. bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, o. Grzegorz Szymanik – gwardian klasztoru Niepokalanów, Bogdan Linard -Przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Olechowski  – Wójt Gminy Teresin czy Tadeusz Szymańczak z-ca Prezesa Zarządu Gminnego, Dariusz Tartanus Komendant Gminny. Do  tego grona w ramach swoich możliwości dołączał  Kpt. Henryk Kucharski Honorowy strażak OSP Skrzelew i OSP Paprotni. Pocieszającym elementem jest to, że przy niektórych jednostkach straży są lub powstają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które odgrywają dużą rolę w tworzeniu zaplecza strażackiego. Młodzi strażacy uczestniczą w konkursach wiedzy pożarniczej, w zawodach sportowo-pożarniczych, na szczeblu powiatowym zajmują bardzo wysokie miejsca, a także uczestniczą w promocji działań straży. Nad realizacją wszystkich działań straży na terenie gminy czuwa Dariusz Tartanus Komendant Gminny, Rada Gminy jak również Wójt Marek Olechowski. Włodarze naszej gminy mogą być dumni, że zadania nakładane na samorządy w ramach działań przeciwpożarowych wypełniane są bardzo dobrze. Przy każdej Ochotniczej Straży Pożarnej są również świetlice wiejskie, z których może korzystać nie tylko młodzież i strażacy, ale także mieszkańcy danych miejscowości. W tych obiektach odbywa się wiele uroczystości, zajęć i szkoleń pod potrzeby społeczne

Wielkość czcionki
Kontrast