XLVII sesja Rady Gminy

Podczas ostatniej, ubiegłorocznej sesji (28 grudnia 2017r) Rada Gminy podjęła cztery uchwały. Poprzez pierwszą z nich radni wyrazili zgodę na przedłużenie  umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Kawęczyn. Ponadto  dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Wedle planu w pierwszej połowie tego roku komisja ta, której przewodniczy radny Jerzy Wójcik ma dokonać kontroli realizacji budżetu gminy w zakresie oświaty za ubiegły rok. Ponadto ocenie podlegać ma też wykonanie budżetu gminy za rok 2017, a dalej komisja będzie mogła wystąpić w wnioskiem do Rady w sprawie absolutorium dla wójta. We wrześniu przewidziana jest ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze, zaś na październik planuje się kontrolę realizacji jednej z gminnych inwestycji.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast