Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

 

Na taką wiadomość mieszkańcy gminy Teresin czekali latami. To, o co zawsze zabiegał wójt Marek Olechowski wreszcie stanie się faktem. Władze gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego praz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wspólne porozumienie w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej tunelu pod torami w centrum Teresina. Dokument podpisano w środę 17 stycznia br. w siedzibie PLK w Warszawie.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli – Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin i Krzysztof Pietras, z-ca dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK S.A. w obecności prezesa spółki Ireneusza Merchela oraz ministra Macieja Małeckiego, który wydatnie przyczynił się do tego, że takie porozumienie zostało osiągnięte.

Porozumienie określa zasady i warunki współpracy w pierwszej fazie inwestycji. W latach 2018 – 2019, opracowana zostanie dokumentacja projektowa, kosztorys oraz pozyskane będą decyzje administracyjne potrzebne do realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej to około 1,2 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinansują 50% w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

W latach 2020 – 2021, po określeniu zasad współpracy i finansowania, będzie można przystąpić do budowy. Realizację szacuje się na około 24 mln zł. Udział PLK przy współfinansowaniu inwestycji może wynieść do 50% kosztów w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych z zastrzeżeniem, że łączna kwota nie przekroczy 12 mln zł.

Po wielu latach starań wreszcie zapadła decyzja, że możemy, przy współfinansowaniu w równych częściach 50/50 zrealizować tę jakże ważną inwestycję. To porozumienie stanowi przełom i zamyka cały etap dyskusji, o tym, czy w ogóle tunel powstanie. Tak, powstanie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, to niesamowita sprawa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – powiedział wójt Marek Olechowski.

 Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast