Z prac Rady Gminy

Podczas 44. sesji Rada Gminy Teresin  podjęła szereg uchwał, w tym w zakresie podatków na rok 2018. Jednak pierwsza część obrad obfitowała w podjęcie uchwał związanych z reformą oświaty m.in.  przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Teresinie. Uchwały dotyczyły też przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paprotni, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich.

W dalszej części sesji zebrani wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2016/2017, którą przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta do spraw oświaty w gminie Teresin.

Rada Gminy Teresin podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu.

Dalej obradowano w sprawie podatków. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, jak również podatku od środków transportowych na rok 2018, którego stawki pozostały na obecnym poziomie, zresztą jak od wielu lat.

Radni podjęli  uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Zdecydowano o obniżeniu średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r w sprawie średniej ceny skupu żyta z okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 i w bieżącym budżecie.

Na zakończenie obrad zebrani wysłuchali informacji przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym oraz informacji wójta o pracach Urzędu Gminy.

M.Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast