XXXIX sesja Rady Gminy

W środku wakacji zebrała się Rada Gminy Teresin podczas 39. sesji tej kadencji. W piątek 28 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy podjęto pięć uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Podstawą uchwalenia wysokości odpłatności jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany przez daną osobę/rodzinę skierowaną do tegoż ośrodka. Podjęto też uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj, a także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie SHRO Szymanów dla firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na okres najbliższych pięciu lat.

Podczas obrad radni przegłosowali też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Środki w wysokości 16,5 tys. zł zostaną skierowane na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Na zakończenie Rada dokonała korekty uchwały budżetowej na rok bieżący.

Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast