Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś

„Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś”
– projekt współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Wystawa plenerowa jest ścieżką dydaktyczną służącą przybliżeniu turystom i mieszkańcom lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wystawa prezentuje historię Gminy Teresin – stare fotografie miejsc ważnych w kontekście dziedzictwa historycznego Gminy Teresin.
Wartość projektu pn. „Wystawa plenerowa – Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś” to 22 363,97 zł, kwota dofinansowania to: 15 056,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast