Świetlica wiejska we wsi Skrzelew

„Świetlica wiejska we wsi Skrzelew”
– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji „Odnowa wsi” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

 

Wartość projektu pn. „Świetlica wiejska we wsi Skrzelew” to 115 259,78 zł, kwota dofinansowania to: 74 965,00 zł,

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast