Świetlica wiejska we wsi Paprotnia

„Świetlica wiejska we wsi Paprotnia”
projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji „Odnowa wsi” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

 

Wartość projektu pn. „Świetlica wiejska we wsi Paprotnia” to 142 708,65 zł, kwota dofinansowania to: 87 703,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast