Plac zabaw w Teresinie

„Plac zabaw w Teresinie”
– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie operacji „Odnowa wsi” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Wartość projektu pn. „Plac zabaw w Teresinie” to 89 900,00 zł, kwota dofinansowania to: 58 471,00 zł,

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość czcionki
Kontrast