Gospodarka Odpadami

14 października 2017 – odbiór odpadów problemowych

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Do pobrania: [Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami]

Uruchomino Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Do pobrania: [Regulamin PSZOK] i [Mapka dojazdu]

Kompostowanie – prosty recykling we własnym ogródku

Informacja na temat zbiorników bezodpływowych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Teresin w 2014 r.

UWAGA! Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od maja do grudnia 2017. Do pobrania: [HARMONOGRAM od maja do grudnia 2017]

Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nowy system gospodarowania odpadami

Kampania informacyjna Ministerstwa Ochrony Środowiska
Apel w sprawie palenia odpadów
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Teresin
Uchwała w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Teresin

Wielkość czcionki
Kontrast