Top Top

ROLNICTWO 
Widok z lotu ptaka
na pola naszej gminy

Ogólna powierzchnia gminy Teresin wynosi 8798 ha, w tym powierzchnia gospodarstw indywidualnych to 5648 ha. W większości są to grunty orne, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,75 ha.

Ze względu na jakość gleb teren gminy Teresin można podzielić na dwa obszary. Pierwsza część zajmująca około 15% powierzchni charakteryzuje się glebami słabymi i niską produkcją towarową. Druga część ma gleby dobre i średnie, głównie z III klasą bonitacji. W uprawach dominują tu pszenice, jęczmiona, buraki cukrowe, kukurydza na ziarno i warzywa gruntowe. Produkcja towarowa tej części gminy jest duża. Mechanizacja tych gospodarstw stoi na wysokim poziomie. Przykładem prężnie działającego gospodarstwa jest gospodarstwo Piotra Grzegorka ze wsi Elżbietów, które w 1997 roku zajęło pierwsze miejsce w byłym województwie skierniewickim w konkursie agro-ligi.