Top Top

PRZEMYSŁ 
"Polskie Młyny"

Bardzo istotną częścią gospodarki gminy Teresin jest przemysł, w dużej mierze jest to przetwórstwo rolno-spożywcze. Do największych zakładów działających na terenie gminy zaliczamy "Polskie Młyny" dawniej ZPZ Szymanów, w których produkowana jest nagradzana wielokrotnie na krajowych i międzynarodowych targach mąka oraz firma "BAKOMA" produkująca doskonale znane jogurty.

"BAKOMA" powstała z udziałem kapitału zagranicznego i doskonale zaistniała w nowych warunkach wolnorynkowych.

Również branża dystrybucyjna jest silnie reprezentowana przez "ProLogis Poland Management" operatora globalnej sieci wysokiej klasy obiektów dysrybucji hurtowej oraz "TESCO" Polska Centrum Dystrybucji.

W związku z rolniczym charakterem gminy Teresin są tu także obecne firmy produkujące na potrzeby rolnictwa: "PLANTICO" produkująca nasiona oraz STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN w Kawęczynie. Obok firm przemysłu rolno-spożywczego rozwinęły się również zakłady o innym profilu tj.: "J. W. CONSTRUCTION" - zajmująca się budownictwem czy też "GRAINER PACKAGING" - rozwijająca się firma działająca w branży opakowań i form plastikowych jak i też Zakłady Chemiczne "ANSER".

Wszystkie te firmy to znaczące filary przemysłu gminy Teresin tworzące niemały rynek pracy.