Top Top

UTRZYMANIE PORZĄDKU 

Zasady segregacji


KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA NOWYCH DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Uruchomino Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Do pobrania: [Regulamin PSZOK] i [Mapka dojazdu]

Kompostowanie - prosty recykling we własnym ogródku

Do pobrania: [Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami]

Informacja na temat zbiorników bezodpływowych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Teresin w 2014 r.

UWAGA! Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od lutego do kwietnia 2017. Do pobrania: [HARMONOGRAM od lutego do kwietnia 2017]

UWAGA! Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od maja do grudnia 2017. Do pobrania: [HARMONOGRAM od maja do grudnia 2017]

Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nowy system gospodarowania odpadami

Apel w sprawie palenia odpadów

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Teresin

Uchwała w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Teresin