Top Top

HERB TERESINA 

Herb Teresina ustanowiony został uchwałą Rady Gminy w 1994 r. Jego autorem jest warszawski artysta plastyk A. Radziejowski.

Symbolika elementów herbu jest następująca:

Tło nawiązuje do rolno-przemysłowego charakteru gminy: kolor zielony to rolnictwo, a biały jest symbolem przemysłu ekologicznie czystego, do rozwoju którego dąży Gmina.

Korony są związane z założycielem klasztoru w Niepokalanowie - ojcem Maksymilianem Maria Kolbe. W czasie widzenia Matki Boskiej dostał on do wyboru dwie korony symbolizujące dalsze jego życie: złota - chwałę, czerwona - męczeństwo. Ojciec Kolbe wybrał obydwie. Życie w pełni potwierdziło ten wybór.

Inicjał na tle zielonym jest ozdobną, pierwszą literą nazwy miejscowości.