Top Top

AKTUALNOŚCI 

Forum Samorządowe w Warszawie - 16 marca 2017 r.
Apel samorzšdowców
1600 samorządowców z całej Polski zgromadziło się w Warszawie na Forum Samorządowym, zwołanym pod hasłem "Twój los w Twoich rękach".. Było to jedno z największych spotkań samorządowców od lat. W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele Związku Mist Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Metropolii Polskich 1990, Unii Misteczek Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz przedstawiciele społeczności lokalnych: prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie gmin. Wśród uczestników spotkania był również wójt Gminy Teresin Marek Olechowski. W przyjętym podczas Forum Samorządowego apelu samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec wprowadzanych i zapowiadanych przez Rząd zmian prawa samorządowego, które zmierzają do ponownej centralizacji państwa i pozbawiają samorząd oraz społeczność lokalną rzeczywistego udziału w sprawowaniu władzy publicznej.