Top Top

AKTUALNOŚCI 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Najlepsi gospodarze na Mazowszu...
15 marca 2017 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, na konferencji samorządowców w Otrębusach, uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu. Liderzy lokalnego rozwoju otrzymali wyróżnienie w 3 kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy miejskie. Samorządy oceniano za pomocą 15 różnych wskaźników m.in. wydatki majątkowe i inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, procent dochodów własnych, liczba osób pracujących i bezrobotnych oraz podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Dyplom w imieniu Gminy Teresin odebrał wójt Marek Olechowski.