Top Top

AKTUALNOŚCI 

XXXII sesja Rady Gminy


W środę 8 lutego po raz 32. zebrała się Rada Gminy Teresin. Kluczową tego dnia uchwałą, jaka została podjęta, była uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Określa ona plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Teresin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, jak również plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów na okres od września tego roku do sierpnia 2019 roku.
Uchwała określa ponadto projekt planu sieci publicznych ośmioletnich podstawówek i granice ich obwodów począwszy od września 2019 roku.
Choć przyjęta uchwała ma charakter intencyjny i będzie podlegała zaopiniowaniu przez kuratora oświaty oraz przez związki zawodowe, to należy już dziś zaznaczyć, iż na skutek wprowadzania reformy oświaty Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Szymanowie zostanie włączone do szymanowskiej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, zaś Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie włączone zostanie do Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego.

Marcin Odolczyk