Top Top

AKTUALNOŚCI 

31 sesja Rady Gminy Teresin


31 sesja Rady Gminy

W czwartek 26 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 31. sesja Rady Gminy Teresin. Podczas obrad dokonano zmian w uchwale dotyczącej tegorocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ponadto Rada przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, oba na rok 2017. Przegłosowano też zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 oraz w budżecie gminy.

Marcin Odolczyk