Top Top

AKTUALNOŚCI 

Pamięci Stanisława Wójcika


Pamięci Stanisława Wójcika W dniu 26 grudnia 2016 roku odszedł do Pana śp Stanisław Wójcik, Honorowy Obywatel Gminy Teresin.

Urodził się 7 maja 1942 roku. Do Teresina przybył z ziemi świętokrzyskiej. Od początku związany był z oświatą na wsi. Pracę w teresińskiej szkole rolniczej rozpoczął w 1973 roku. Tu dał się poznać jako świetny pedagog, ale przede wszystkim jako wzorowy, wymagający wychowawca. Po sześciu latach pracy nauczycielskiej objął stanowisko dyrektora tej szkoły. Od początku uchodził za osobę zdeterminowaną i ukierunkowaną na właściwy cel, za dobrego administratora i prawdziwego gospodarza tej placówki. Dla realizacji ważnych lokalnych projektów potrafił wyzwalać w ludziach ogromną społeczną energię oraz skutecznie pozyskać rodziców i całe środowisko. Jego zdecydowane zabiegi u ówczesnych władz województwa skierniewickiego, a także w ministerstwie rolnictwa, przyniosły dość szybko konkretne efekty: szkoła ta mieszcząca się dotychczas w drewnianych barakach otrzymała działkę, na której w 1995 roku stanął nowy piękny obiekt szkolny. Ta nietuzinkowa działalność dyrektora wójcika została nagrodzona "Odznaką za Zasługi dla Województwa Skierniewickiego". Uhonorowany został również złotą odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu". W 1998 roku wyszedł z inicjatywą i w stosunkowo krótkim czasie doprowadził do wybudowania przy szkole nowoczesnej hali sportowej, przy czym, dając wyjątkowy wzór wychowawczy, sam często brał udział w pracach budowlanych. Był wyjątkowym lokalnym menedżerem o ogromnej determinacji i żelaznej konsekwencji. Jako dyrektor szkoły świetnie radził sobie w okresach zmian społeczno-politycznych i gospodarczych w naszym kraju. Bardzo dobrze przygotował swoją placówkę do reformy systemu edukacji przeprowadzonej w Polsce w 1999 roku. Jako dyrektor szkoły był wzorem profesjonalnej promocji kierowanej przez siebie placówki. W czasach rozpoczynającego się niżu demograficznego osobiście spotykał się z okoliczną młodzieżą gimnazjalną, zachęcając ją do kontynuacji nauki w swojej szkole. Uważnie obserwował lokalny rynek pracy, dostosowując ofertę swej placówki do jego potrzeb. W ten sposób szkoła w krótkim czasie zmieniła swój typowy profil rolniczy na wielokierunkowy. Bodźcem ku temu były przede wszystkim potrzeby lokalnego rynku - inwestycja dużego zagranicznego kapitału logistycznego w Teresinie. Placówka ta zawsze stała otworem na profesjonalne działania profilaktyczne. Włączała się też w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne.
Za wybitne zasługi w 2002 roku uhonorowany został "Medalem Komisji Edukacji Narodowej". Wielokrotnie odznaczony był też z tytułu zasług dla rolnictwa - jego wyjątkowej życiowej pasji.
Śp Stanisław Wójcik zawsze otwarty był na inicjatywy teresińskiego samorządu, czynnie angażując się w organizację wielu ważnych gminnych inicjatyw. Współpracował z miesięcznikiem samorządowym "Prosto z Gminy" i "Radiem Niepokalanów". W ramach dobrych relacji z Gminą Teresin m.in. szkoła wykonywała przystanki szkolne. Uczniowie motywowani byli do angażowania się w życie teresińskiej społeczności a szkoła z pocztem sztandarowym zawsze była obecna podczas ważnych wydarzeń patriotycznych. Za kształtowanie takich postaw dyrektor Wójcik odznaczony został odznaką "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej". Młodzież z tej szkoły można było też spotkać jako aktywnych uczestników lokalnych inicjatyw, takich jak na przykład porządkowanie podziemnego przejścia przy dworcu PKP czy sprzątanie teresińskiego lasu.
W 2002 roku w uznaniu dużych zasług rada gminy Teresin nadała Stanisławowi Wójcikowi tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Teresin", stawiając go w szeregu takich osobistości jak książę Jan Drucki - Lubecki, papież Jan Paweł II czy kapitan Henryk Kucharski.
Dyrektor Wójcik do końca czynnej pracy w szkole nie ustawał w swej aktywności. Przekonany o pilnej potrzebie prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży w 2006 roku zainicjował powołanie "Fundacji Basen". Zespołem szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie kierował do 2012 roku. Przez 33 lata wychował wiele roczników młodzieży, piastującej dziś wiele poważnych stanowisk i pełniącej wysokie funkcje w administracji różnego szczebla, biznesie i stanie duchownym. Dla "swojej" ukochanej szkoły a także dla młodej dyrektorskiej kadry był niekwestionowanym autorytetem. Odchodząc na emeryturę zostawił swoim następcom nowoczesną placówkę o dobrym poziomie, odpowiedniej bazie i wyjątkowej opinii w środowisku lokalnym. Szkołą zarządzał wzorowo: od wychowawców i pracowników wymagał zdyscyplinowania i zaangażowania, a w wychowaniu i nauce - szacunku dla drugiego człowieka. Dla uczniów przeżywających trudne chwile i życiowe kryzysy był największym przyjacielem, niosącym pomoc i dobrą radę. Był ich drugim ojcem.
Po przejściu na emeryturę nadal pozostał rozpoznawalną osobowością Gminy Teresin. Kiedy pozwalał na to stan zdrowia, brał udział w lokalnym życiu samorządowym. Swą obecnością zaszczycał posiedzenia rady gminy, debaty społeczne, a także wszystkie patriotyczne uroczystości i lokalne święta.
Społeczność Gminy Teresin szanowała zdanie swojego wyjątkowego obywatela, nie tylko w sprawach edukacji. Oznaką wielkiego i powszechnego szacunku w lokalnym środowisku jest też fakt, iż do dziś szkoła, którą kierował przez ponad 30 lat, jest przez mieszkańców nazywana "szkołą pana Wójcika".
Mieszkańcy Gminy Teresin żegnają swojego Honorowego Obywatela, dziękując Panu Bogu za dar jego prostego i skromnego życia, w którym było tyle otwartego serca na potrzeby drugiego człowieka.
Takim pozostanie w naszej pamięci.


Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika
Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika
Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika
Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika Pamięci Stanisława Wójcika
Pamięci Stanisława Wójcika