Top Top

AKTUALNOŚCI 

29 sesja Rady Gminy Teresin


29 sesja Rady Gminy

Rada Gminy obradowała już po raz dwudziesty dziewiąty w tej kadencji. W środę 14 grudnia podjęto pięć uchwał. Między innymi dokonano zmian w uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj.
Rada Gminy podjęła też uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Przegłosowano uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W dalszej części sesji radni zmienili uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Pomoc na przebudowę drogi powiatowej Zielonka - Dębówka wyniesie 427,5 tys. zł.
Na zakończenie roboczej części sesji Rada Gminy wprowadziła też zmiany w aktualnym budżecie Gminy Teresin.
Ponadto zebrani zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2015/2016, którą zaprezentował Bogusław Bęzel, Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty w Gminie Teresin.

Marcin Odolczyk