Top Top

AKTUALNOŚCI 

XXVIII sesja Rady Gminy Teresin


28 sesja Rady Gminy

W poniedziałek 21 listopada br. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie już po raz 28 w tej kadencji obradowała Rada Gminy Teresin. Zebranie rozpoczęło się od miłej uroczystości, bowiem wójt Marek Olechowski, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard wraz z pozostałymi samorządowcami uroczyście pogratulowali druhowi Andrzejowi Tkaczykowi z Paprotni, który po raz kolejny został wybrany na prezesa Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.
W części roboczej sesji Rada zdecydowała o utrzymaniu aktualnych stawek dla przyszłorocznych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Teresin. Podjęto też uchwałę zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 oraz dokonano zmian w bieżącym budżecie gminy. Projekty obu uchwał przedstawiła wcześniej skarbnik gminy Jadwiga Durczak.


/M.Odolczyk/