Top Top

AKTUALNOŚCI 

27 sesja Rady Gminy


Pięć uchwał podjęła Rada Gminy Teresin podczas 27. sesji tej kadencji, jaka odbyła się w czwartek 27 października br. wyjątkowo w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie. Pierwsza z nich dotyczyła określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Wedle projektu żadna ze stawek nie wzrosła, a część uległa zmniejszeniu.
Po raz kolejny na dotychczasowym poziomie utrzymano przyszłoroczne stawki podatku od środków transportu. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany mogą składać - w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku - deklarację na podatek od środków transportowych. Rzeczywiście, analizując stawki podatku trzeba przyznać, iż dzięki rejestracji środków transportu w gminie Teresin można zaoszczędzić spore kwoty. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 12 na I piętrze.
Rada Gminy Teresin podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017. Kwota ta wynosić będzie 48 zł za 1 dt. Ponadto jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Teresin, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Oznacza to, że wkrótce w kasie Urzędu Gminy pojawią się terminale płatnicze, a zobowiązania np. z tytułu podatków lub opłat za odbiór odpadów komunalnych będzie można regulować nie tylko w gotówce, ale także kartą płatniczą.
Na zakończenie tej części obrad dokonano zmian w obecnym planie dochodów i wydatków gminy Teresin.

/M.Odolczyk/