Top Top

AKTUALNOŚCI 

26 sesja Rady Gminy


W czwartek 29 września br. po raz 26. w obecnej kadencji odbyła się Rada Gminy Teresin. Obrady rozpoczęły się od miłego akcentu, bowiem wójt Marek Olechowski wraz z przewodniczącym rady Bogdanem Linardem uroczyście podziękowali członkom delegacji, którzy reprezentowali gminę Teresin podczas tegorocznych dożynek powiatowych w Kurdwanowie. Przypomnijmy, byli to: Barbara i Ryszard Kacprzak, Dorota i Wojciech Brodowscy, Małgorzata i Tomasz Tondera oraz Bożena i Andrzej Daneccy, właściciele piekarni, która już po raz kolejny wykonała dożynkowy bochen chleba.
Zaraz potem policjanci z Posterunku Policji w Teresinie zapoznali wszystkich zebranych z tematyką funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Potem radni przystąpili do roboczej części obrad. Jako pierwszą podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę oznaczoną numerem 36 w obrębie Seroki Wieś. Przyjęto też uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj. Rada przystąpiła również do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj, a także fragment obrębu Seroki Parcela.
Podczas sesji przystąpiono też do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Teresin.
Rada Gminy Teresin podjęła dwie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Szymanów oraz w obrębie Paprotnia. Obie działki stanowią drogę.
Kosmetyczne zmiany radni wprowadzili w uchwale dotyczącej przyjęcia programu zdrowotnego dla mieszkańców Gminy Teresin na lata 2017-2020. Chodzi o to, iż według zaleceń Urzędu Marszałkowskiego należało zmienić zapis, który mówi o tym, iż adresatami programu mają być jedynie osoby stale mieszkający na terenie gminy Teresin.
Podjęcie uchwały w  sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i doradców zawodowych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin. Tym samym w szkołach podstawowych i gimnazjach uchwalono tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela: wspomagającego w wymiarze 25 godzin, prowadzącego zajęcia specjalistyczne w wymiarze 20 godzin, a także doradcy zawodowego w wymiarze 20 godzin. Projekt uchwały przedstawił Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta d.s. oświaty w gminie Teresin.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła dwie uchwały dotyczące udzielenia dotacji na dofinansowanie wykonania robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Najpierw w wysokości 12,6 tys. zł na rzecz Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - Dom Zakonny w Szymanowie, a potem w wysokości 12,4 tys. zł na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach. Na zakończenie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022 oraz bieżącym budżecie gminy.
Zebrani zapoznali się też z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze tego roku.


/M.Odolczyk/

26 sesja Rady Gminy 26 sesja Rady Gminy 26 sesja Rady Gminy
26 sesja Rady Gminy 26 sesja Rady Gminy 26 sesja Rady Gminy